Thực đơn nổi bật

CÁ BỚP

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Kho Tộ/Nấu Canh Chua

CÁ CHẼM

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Chiên Giòn Cuốn Bánh Tráng

Sốt Chua Ngọt/Quay Me

CÁ MẬP SỮA

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

CÁ HỒNG BIỂN

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hấp HK/Chưng Tương

CÁ CHÌNH BÔNG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hầm Sả

CÁ CHÌNH SÔNG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hầm Sả

CÁ CHÌNH BIỂN

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Tiềm Thuốc Bắc/Hầm Sả

Nướng Riềng Mẻ

CÁ CHIM TRẮNG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hấp HK/Chưng Tương

Nướng Giấy Bạc Cuốn Bánh Tráng

CÁ MÚ SAO XANH

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hấp HK/Chưng Tương

Wasabi/Nấu Cháo

CÁ MÚ SAO ĐỎ

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hấp HK/Chưng Tương

Wasabi/Nấu Cháo

CÁ MÚ ĐẠI

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hấp HK/Chưng Tương

Wasabi/Nấu Cháo

CÁ MÚ TRÂN CHÂU

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nấu Lẩu Thái/Nấu Lẩu Măng Chua

Hấp HK/Chưng Tương

Wasabi/Nấu Cháo

CÁ QUẾ

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Om Dưa/Nấu Riêu/Nấu Ngót

CÁ TẦM

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nhúng Mẻ/Nhúng Giấm

Nấu Thái/Nấu Măng Chua

CÁ TẦM ĐẠI

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nhúng Mẻ/Nhúng Giấm

Nấu Thái/Nấu Măng Chua

CÁ CHẠCH QUẾ

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Chiên Giòn Mắm Me

Om Hoa Chuối/Om Dưa/Nấu Chuối

CÁ ĐUỐI NGHỆ

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Hành/Hấp Gừng

Nấu Riêu/Nấu Măng/Nấu Lẩu

CÁ THÁT LÁT

Chiên Giòn/Chiên Thì Là

Hấp Cải Xanh/Hấp Bầu

Cá Thát Lát Rút Xương

CÁ TRỨNG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Chiên Giòn

BÀO NGƯ

Nướng Mỡ Hành/Nướng Phô Mai

Sốt Dầu Hào Nấm Đông Cô

Nấu Cháo

CÁ BỚP

47.000/Lạng

47.000/Lạng

47.000/Lạng

CÁ CHẼM

29.000/Lạng

29.000/Lạng

29.000/Lạng

29.000/Lạng

CÁ MẬP SỮA

36.800/Lạng

36.800/Lạng

CÁ HỒNG BIỂN

38.000/Lạng

38.000/Lạng

38.000/Lạng

CÁ CHÌNH BÔNG

87.000/Lạng

87.000/Lạng

87.000/Lạng

CÁ CHÌNH SÔNG

67.000/Lạng

67.000/Lạng

67.000/Lạng

CÁ CHÌNH BIỂN

38.000/Lạng

38.000/Lạng

38.000/Lạng

38.000/Lạng

CÁ CHIM TRẮNG

39.900/Lạng

39.900/Lạng

39.900/Lạng

39.900/Lạng

CÁ MÚ SAO XANH

77.000/Lạng

77.000/Lạng

77.000/Lạng

77.000/Lạng

CÁ MÚ SAO ĐỎ

179.000/Lạng

179.000/Lạng

179.000/Lạng

179.000/Lạng

CÁ MÚ ĐẠI

59.500/Lạng

59.500/Lạng

59.500/Lạng

59.500/Lạng

CÁ MÚ TRÂN CHÂU

54.000/Lạng

54.000/Lạng

54.000/Lạng

54.000/Lạng

CÁ QUẾ

52.000/Lạng

52.000/Lạng

CÁ TẦM

39.900/Lạng

39.900/Lạng

39.900/Lạng

CÁ TẦM ĐẠI

65.000/Lạng

65.000/Lạng

65.000/Lạng

CÁ CHẠCH QUẾ

29.000/Lạng

29.000/Lạng

29.000/Lạng

CÁ ĐUỐI NGHỆ

53.000/Lạng

53.000/Lạng

53.000/Lạng

CÁ THÁT LÁT

79.000/Phần

89.000/Phần

179.000/Phần

CÁ TRỨNG

59.000/Phần

59.000/Phần

BÀO NGƯ

198.000/Con

198.000/Con

198.000/ConCác tin khác