Thực đơn nổi bật

NGHÊU - SÒ - ỐC

MÓN ỐC PHẦN

Ốc Len Xào Dừa

Ốc Lát Hấp Sả/Xào Sả Ớt/Nướng Tiêu

Ốc Lát Nấu Chuối

Ốc Mỡ Rang Me/Cháy Tỏi/Xào Sả Ớt

Ốc Móng Tay Cháy Tỏi/Rang Me

Ốc Móng Tay Xào Rau Muống

ỐC HƯƠNG

Nướng Mọi

Hấp Sả/Hấp Thái

Rang Muối/Rang Me/Cháy Tỏi

ỐC ĐỎ GAI

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nướng Nước Mắm

Nướng Tiêu Xanh

ỐC GAI

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Nướng Nước Mắm/Nướng Tiêu Xanh

Hấp Hành Gừng

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

ỐC MÓNG CHÂN

Cháy Tỏi/Rang Me

Xào Lá Quế/Xào Rau Muống

Nướng Mỡ Hành

ỐC GIÁC ĐEN

Hấp Gừng/Hấp Sả

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Làm Gỏi

ỐC TAI TƯỢNG

Hấp Gừng/Hấp Sả

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Làm Gỏi

ỐC TSUBUGAI

Hấp Gừng/Hấp Sả

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Làm Gỏi

HÀO

Nướng Mọi

Nướng Mỡ Hành

Wasabi

Nướng Phô Mai

SÒ LÔNG

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

Hấp Sả

SÒ HUYẾT

Nướng Mọi/Lacos

Cháy Tỏi/Rang Me

SÒ MAI

Nướng Mỡ Hành

Nướng Phô Mai

SÒ DƯƠNG

Nướng Mỡ Hành/Nướng Tiêu Xanh

Nướng Phô Mai

SÒ TỘ

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

SÒ LỤA

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

TU HÀI

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

Nướng Tiêu Xanh/Nướng Phô Mai

Cháy Tỏi

TU HÀI SỮA

Hấp Sả/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Mỡ Hành

Cháy Tỏi

MÓN ỐC PHẦN

75.000/Phần

59.000/Phần

89.000/Phần

95.000/Phần

82.000/Phần

82.000/Phần

MÓN ỐC PHẦN

78.000/Lạng

78.000/Lạng

78.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

48.000/Lạng

48.000/Lạng

48.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

36.000/Lạng

36.000/Lạng

36.000/Lạng

36.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

76.000/Lạng

76.000/Lạng

76.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

39.800/Lạng

39.800/Lạng

39.800/Lạng

39.800/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

16.900/Lạng

16.900/Lạng

16.900/Lạng

16.900/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

91.800/Lạng

91.800/Lạng

91.800/Lạng

91.800/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

20.000/Con

25.000/Con

25.000/Con

28.000/Con

MÓN ỐC PHẦN

24.000/Lạng

24.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

95.000/Phần

95.000/Phần

MÓN ỐC PHẦN

70.000/Con

73.000/Con

MÓN ỐC PHẦN

62.000/Con

65.000/Con

MÓN ỐC PHẦN

22.000/Lạng

22.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

37.800/Lạng

37.800/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

76.000/Lạng

76.000/Lạng

76.000/Lạng

76.000/Lạng

MÓN ỐC PHẦN

36.000/Lạng

36.000/Lạng

36.000/Lạng

 Các tin khác