Thực đơn nổi bật

MỰC - BẠCH TUỘC

BẠCH TUỘC SỐNG

Hấp Gừng/Hấp Thái

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Cháy Tỏi/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt

Nhúng Giấm/Nhúng Mẻ

Bán Theo Phần

MỰC CÂU

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Gừng/Hấp Thái

Chiên Giòn/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Hành Cần

Nấu Lẩu

Bán Theo Phần

MỰC NANG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Gừng/Hấp Thái

Chiên Giòn/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Hành Cần

Nấu Lẩu Thái

Bán Theo Phần

MỰC ỐNG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Gừng/Hấp Thái

Chiên Giòn/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Hành Cần

Nấu Lẩu Thái

Bán Theo Phần

BẠCH TUỘC PHẦN

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Gừng/Hấp Thái

Chiên Giòn/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Hành Cần

MỰC NANG PHẦN

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Gừng/Hấp Thái

Chiên Giòn/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Hành Cần

MỰC TRỨNG

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Gừng/Hấp Thái

Chiên Giòn/Chiên Nước Mắm

Xào Sa Tế/Xào Hành Cần

Nấu Lẩu Thái

 

 

 

 

 

BẠCH TUỘC SỐNG

58.000/Lạng

58.000/Lạng

58.000/Lạng

58.000/Lạng

58.000/Lạng

159.000/Phần

MỰC CÂU

53.000/Lạng

53.000/Lạng

53.000/Lạng

53.000/Lạng

53.000/Lạng

178.000/Phần

MỰC NANG

39.900/Lạng

39.900/Lạng

39.900/Lạng

39.900/Lạng

39.900/Lạng

173.000/Phần

MỰC ỐNG

50.000/Lạng

50.000/Lạng

50.000/Lạng

50.000/Lạng

50.000/Lạng

216.000/Phần

BẠCH TUỘC PHẦN

95.000/Phần

95.000/Phần

95.000/Phần

95.000/Phần

MỰC NANG PHẦN

119.000/Phần

119.000/Phần

119.000/Phần

119.000/Phần

MỰC TRỨNG

165.000/Phần

165.000/Phần

165.000/Phần

165.000/Phần

165.000/Phần

 Các tin khác